Zrušenie výberu hotovosti

Z dôvodu zníženia rizika prenosu vírusového ochorenia bol zrušený výber hotovostných platieb v kancelácii spoločnosti.

Platby môžete realizovať v banke alebo prevodom na účet spoločnosti so zadaním správneho variabilného symbolu, uvedeného v zmluve o pripojení.

Správny variabilný symbol a účet pre vykonanie platby si môžete overiť na č. tel. +421 42 463 28 52, alebo e-mailom na zmtkr@swanmail.sk

Ďakujeme za pochopenie

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.