Zmena sídla kancelárie

Od 15.10.2018 sa zmenilo sídlo kancelárie spoločnosti Združenie majiteľov TKR Púchov, s.r.o. nasledovne:

Štefánikova ul. č. 828, Púchov  020 01 (pod označením SWAN, a.s., vedľa kaviarne Štefánka). Otváracie hodiny a tel. kontakty zostávajú nezmenené.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.