Zmena cenníka od 1.6.2022

Dňa 1.6.2022 nadobudne platnosť nový Cenník verejných služieb poskytovaných spoločnosťou.

V prípade nesúhlasu so zmenou Cenníka má účastník KDS v súlade s čl. V  Všeobecných podmienok poskytovania verejnej elektronickej komunikačnej služby KDS právo odstúpiť od Zmluvy o poskytovaní verejnej služby doručením písomného oznámenia o odstúpení prevádzkovateľovi KDS do dňa účinnosti nového Cenníka.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.