Zmena cenníka od 1.6.2021

Dňom 1.6.2021 nadobudne platnosť nový Cenník verejných služieb poskytovaných spoločnosťou, s nasledovnými zmenami:

Doplnené programy – Deluxe music, Filmbox, Body in Balance, TV Barrandov

Zrušené programy – Púchovská TV, Filmbox Plus, FLN

Ceny za programové ponuky sa nemenia.

V prípade nesúhlasu so zmenou Cenníka má účastník KDS v súlade s čl. V  Všeobecných podmienok poskytovania verejnej elektronickej komunikačnej služby KDS právo odstúpiť od Zmluvy o poskytovaní verejnej služby doručením písomného oznámenia o odstúpení prevádzkovateľovi KDS, do dňa účinnosti nového Cenníka.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.