Zmena cenníka od 1.5.2020

Dňom 1.5.2020 nadobudne platnosť nový Cenník verejných služieb poskytovaných spoločnosťou s nasledovnou zmenou:

Doplnenie základnej a rozšírenej ponuky o program  Trojka  (kanál S3, 119,25 MHz). Ceny za programové ponuky sa nemenia.

V prípade nesúhlasu so zmenou Cenníka má účastník KDS v súlade s čl. V  Všeobecných podmienok poskytovania verejnej elektronickej komunikačnej služby KDS právo odstúpiť od Zmluvy o poskytovaní verejnej služby doručením písomného oznámenia o odstúpení prevádzkovateľovi KDS, do dňa účinnosti nového Cenníka.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.