Zmena cenníka od 1.5.2019

Dňom 1.5.2019 nadobudne platnosť nový Cenník verejných služieb poskytovaných spoločnosťou s nasledovnou zmenou:

Zrušenie programu EuroNews

Doplnenie programu CNN.

Ceny za programové ponuky v cenníku služieb sa nemenia.

Cenník KDS od 1.5.2019

V prípade nesúhlasu so zmenou Cenníka má účastník KDS v súlade s čl. V  Všeobecných podmienok poskytovania verejnej elektronickej komunikačnej služby KDS právo odstúpiť od Zmluvy o poskytovaní verejnej služby doručením písomného oznámenia o odstúpení prevádzkovateľovi KDS, do dňa účinnosti nového Cenníka.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.