Zmena Cenníka od 1.2.2018

S účinnosťou od 1.2.2018 nadobúda platnosť nový Cenník verejných služieb poskytovaných spoločnosťou.

Nový Cenník nájdete tu: Cenník KDS od 1.2.2018

V prípade nesúhlasu so zmenou Cenníka má účastník KDS v súlade s čl. V  Všeobecných podmienok poskytovania verejnej elektronickej komunikačnej služby KDS právo odstúpiť od Zmluvy o poskytovaní verejnej služby doručením písomného oznámenia o odstúpení prevádzkovateľovi KDS, do dňa účinnosti nového Cenníka.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.