Zmena cenníka od 1.1.2019

Dňom 1.1.2019 nadobudne platnosť nový Cenník verejných služieb poskytovaných spoločnosťou s nasledovnou zmenou:

Zrušenie nočného vysielania programu Spice. Nahradené 24 h vysielaním programu Viasat Explorer.

Ceny za programové ponuky v cenníku služieb sa nemenia.

Cennik KDS od 1.1.2019

V prípade nesúhlasu so zmenou Cenníka má účastník KDS v súlade s čl. V  Všeobecných podmienok poskytovania verejnej elektronickej komunikačnej služby KDS právo odstúpiť od Zmluvy o poskytovaní verejnej služby doručením písomného oznámenia o odstúpení prevádzkovateľovi KDS, do dňa účinnosti nového Cenníka.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.