Zlúčenie spoločností

V predpokladanom termíne január 2024 dôjde k zlúčeniu spoločností Združenie majiteľov TKR, Púchov, s.r.o., Námestie slobody 560, Púchov a spoločnosti SWAN MS, s.r.o., Soblahovská 7262, 911 01 Trenčín.

Právnym nástupcom oboch spoločností sa ku dňu rozhodnutia Obchodného registra Okresného súdu Trenčín stane obchodná spoločnosť SWAN MS, s.r.o., ktorá prevezme všetky práva a záväzky zaniknutej spoločnosti.

Práva a povinnosti zo zmluvných vzťahov spoločnosti Združenie majiteľov TKR Púchov, s.r.o. zostanú zachované.

Bankové údaje ostávajú bez zmeny.

Údaje platné odo dňa zlúčenia obidvoch spoločností:

SWAN MS, s.r.o.

so sídlom: Soblahovská 7262, 911 01 Trenčín

IČO: 36 301 124

DIČ: 2021399237

IČ DPH: SK2021399237

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 10793/R V prípade akýchkoľvek otázok sme Vám k dispozícii na pôvodných kontaktoch spoločnosti Združenie majiteľov TKR Púchov, s.r.o., alebo  prostredníctvom kontaktného formulára na webovej stránke www.swan.sk/domacnosti/kontakt#v-contact-form a na telefónnom čísle +421 2 901111, +421 2 901110.