Prerušenie dodávky signálu

Z dôvodu plánovanej odstávky elektrickej energie bude dňa 27.6.2019 v čase od 7:30 do 15:30 hod. prerušená dodávka TV signálu z káblového systému Združenia majiteľov TKR, Púchov, s.r.o. do nasledovných bytových domov:

Obrancov mieru – 1150, 1151, 1152, 1157

Mojmírova – 1161, 1162, 1163

1. mája – 980, 871, 880, 898, 901, 1159.

Za prerušenie dodávky TV signálu, ktoré nie je spôsobené našou spoločnosťou, sa ospravedlňujeme.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.