Prerušenie dodávky signálu

Z dôvodu plánovanej odstávky elektrickej energie jej dodávateľom bude v dňoch od 4.12.2023 do 7.12.2023 v čase od 7:30 do 16:30 hod. prerušená dodávka TV signálu z káblového systému Združenia majiteľov TKR, Púchov, s.r.o. do bytových domov v niektorých častiach mesta Púchov.

Za prerušenie dodávky signálu, ktoré nie je spôsobené našou spoločnosťou, sa ospravedlňujeme.