Prerušenie dodávky signálu

Z dôvodu plánovanej odstávky elektrickej energie bude dňa 20. 1. 2022 v čase od 8:00 do 14:30 hod. prerušená dodávka TV signálu z káblového systému Združenia majiteľov TKR, Púchov, s.r.o. do bytových domov na ul. Komenského č. 1643 a ul. Požiarna  č. 1644.

Za prerušenie dodávky TV signálu, ktoré nie je spôsobené našou spoločnosťou, sa ospravedlňujeme.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.