Prerušenie dodávky signálu

Z dôvodu plánovanej odstávky elektrickej energie bude dňa 11.12.2020 v čase od 7:30 do 13:30 hod. prerušená dodávka TV signálu z káblového systému Združenia majiteľov TKR, Púchov, s.r.o. do nasledovných bytových domov:

Obrancov mieru – 1085, 1086, 1092, 1093, 1094

Pribinova – 1169, 1170, 1171, 1172, 1173

Za prerušenie dodávky TV signálu, ktoré nie je spôsobené našou spoločnosťou, sa ospravedlňujeme.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.