Prerušenie dodávky signálu

Z dôvodu plánovanej odstávky elektrickej energie bude dňa 28.10.2019 v čase od 7:30 do cca 15:30 hod. prerušená dodávka TV signálu z káblového systému Združenia majiteľov TKR, Púchov, s.r.o. do bytového domu č. 1443, Okružná ul., Púchov.

Za prerušenie dodávky TV signálu, ktoré nie je spôsobené našou spoločnosťou, sa ospravedlňujeme.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.