Prerušenie dodávky signálu

Z dôvodu plánovanej odstávky elektrickej energie bude dňa 24.9.2019 v čase od 7:30 do cca 14:30 hod. prerušená dodávka TV signálu z káblového systému Združenia majiteľov TKR, Púchov, s.r.o. do nasledovných bytových domov:

Námestie slobody – 1403, 1405, 1406

Dvory – 1932, 1933.

Za prerušenie dodávky TV signálu, ktoré nie je spôsobené našou spoločnosťou, sa ospravedlňujeme.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.