Kontakty

Združenie majiteľov TKR Púchov, s.r.o.
Námestie slobody 560
Púchov   020 01

IČO: 36 013 692
IČ DPH: SK2020109454
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č.: 3566/R

Bankové spojenie:
TATRA BANKA, a.s.
IBAN: SK42 1100 0000 0026 2170 2071

Tel.: +421 42 463 28 52
e-mail: zmtkr@swanmail.sk

 

Kancelária spoločnosti:

SWAN, a.s.
Štefánikova ul. č. 828, Púchov   020 01

 

Otváracie hodiny kancelárie:

pondelok 08:00 – 17:00
utorok 08:00 – 17:00
streda 08:00 – 17:00
štvrtok 08:00 – 17:00
piatok 08:00 – 14:00
sobota zatvorené
nedeľa zatvorené