Aktuálne oznamy

Z dôvodu plánovanej odstávky elektrickej energie bude dňa 28.10.2019 v čase od 7:30 do cca 15:30 hod. prerušená dodávka TV signálu z káblového systému Združenia majiteľov TKR, Púchov, s.r.o. do bytového domu […]

Z dôvodu plánovanej odstávky elektrickej energie bude dňa 18.10.2019 v čase od 7:30 do cca 15:30 hod. prerušená dodávka TV signálu z káblového systému Združenia majiteľov TKR, Púchov, s.r.o. do domu Komenského […]

Z dôvodu plánovanej odstávky elektrickej energie bude dňa 24.9.2019 v čase od 7:30 do cca 14:30 hod. prerušená dodávka TV signálu z káblového systému Združenia majiteľov TKR, Púchov, s.r.o. do nasledovných bytových […]

Z dôvodu plánovanej odstávky elektrickej energie bude dňa 27.6.2019 v čase od 7:30 do 15:30 hod. prerušená dodávka TV signálu z káblového systému Združenia majiteľov TKR, Púchov, s.r.o. do nasledovných bytových domov:

Dňom 1.5.2019 nadobudne platnosť nový Cenník verejných služieb poskytovaných spoločnosťou s nasledovnou zmenou: Zrušenie programu EuroNews Doplnenie programu CNN.

Dňom 1.1.2019 nadobudne platnosť nový Cenník verejných služieb poskytovaných spoločnosťou s nasledovnou zmenou: Zrušenie nočného vysielania programu Spice. Nahradené 24 h vysielaním programu Viasat Explorer.

Od 15.10.2018 sa zmenilo sídlo kancelárie spoločnosti Združenie majiteľov TKR Púchov, s.r.o. nasledovne: Štefánikova ul. č. 828, Púchov  020 01 (pod označením SWAN, a.s., vedľa kaviarne Štefánka). Otváracie hodiny a […]

S účinnosťou od 1.2.2018 nadobúda platnosť nový Cenník verejných služieb poskytovaných spoločnosťou.