ZDR0042

Z dôvodu plánovanej odstávky elektrickej energie bude dňa 20. 1. 2022 v čase od 8:00 do 14:30 hod. prerušená dodávka TV signálu z káblového systému Združenia majiteľov TKR, Púchov, s.r.o. do bytových […]

Dňom 1.6.2021 nadobudne platnosť nový Cenník verejných služieb poskytovaných spoločnosťou, s nasledovnými zmenami: Doplnené programy – Deluxe music, Filmbox, Body in Balance, TV Barrandov Zrušené programy – Púchovská TV, Filmbox Plus, FLN […]

Od 26.4.2021 sú otváracie hodiny kancelárie upravené nasledovne: Pondelok – Štvrtok:  8:00 – 12:00     14:00 – 17:00 Piatok:  8:00 – 14:00

Od 5.1.2021 sú otváracie hodiny kancelárie upravené nasledovne: Pondelok – Štvrtok:  9:00 – 11:00     14:00 – 17:00 Piatok:  9:00 – 13:00

Z dôvodu plánovanej odstávky elektrickej energie bude dňa 11.12.2020 v čase od 7:30 do 13:30 hod. prerušená dodávka TV signálu z káblového systému Združenia majiteľov TKR, Púchov, s.r.o. do nasledovných […]

Z dôvodu plánovanej odstávky elektrickej energie bude dňa 11.11.2020 v čase od 7:30 do 15:30 hod. prerušená dodávka TV signálu z káblového systému Združenia majiteľov TKR, Púchov, s.r.o. do nasledovných […]

Dňom 1.5.2020 nadobudne platnosť nový Cenník verejných služieb poskytovaných spoločnosťou s nasledovnou zmenou: Doplnenie základnej a rozšírenej ponuky o program  Trojka  (kanál S3, 119,25 MHz). Ceny za programové ponuky sa nemenia.

Z dôvodu zníženia rizika prenosu vírusového ochorenia bol zrušený výber hotovostných platieb v kancelácii spoločnosti. Platby môžete realizovať v banke alebo prevodom na účet spoločnosti so zadaním správneho variabilného symbolu, […]

Z dôvodu plánovanej odstávky elektrickej energie bude dňa 31.10.2019 v čase od 7:30 do cca 15:30 hod. prerušená dodávka TV signálu z káblového systému Združenia majiteľov TKR, Púchov, s.r.o. do nasledovných bytových […]