Predmetom činnosti spoločnosti Združenie majiteľov TKR Púchov, s.r.o. je prevádzkovanie retransmisie.

Retransmisia je príjem a súčasný, úplný a nezmenený prenos pôvodného vysielania programovej služby alebo jeho podstatnej časti vysielateľom určenej na príjem verejnosťou, uskutočnený elektronickou komunikačnou sieťou; ak sa retransmisia uskutočňuje pomocou káblových distribučných systémov alebo mikrovlnným systémom, je káblovou retransmisiou (§ 3 ods. f zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii).

Retransmisia je vykonávaná v meste Púchov prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete – káblovým distribučným systémom (KDS).

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.